Postup při přidělení sluchadla

Lépe slyšet znamená jasně rozumět řeči v hluku.
Dobře slyšet znamená kvalitně žít!

 • Máte potíže s porozuměním hovoru v hlučném prostředí, například v restauraci nebo u rodinného stolu?
 • Zesilujete si televizi více než ostatní členové Vaší rodiny?
 • Ptáte se někdy sami sebe, zda Váš sluch funguje tak dobře, jak by měl?
 • Je možné, že slyšíte na jedno ucho lépe než na druhé?
 • Připadá Vám někdy, jakoby lidé kolem mluvili nesrozumitelně?
 • Používáte sluchadlo, které je starší více než tři roky?
 • Rozumí Vaše dítě dobře ve škole?

V takových případech je nutné řádně vyšetřit sluch, zjistit, o jaký typ sluchové vady se jedná a zajistit pacientovi správnou léčbu či nápravu.

Není - li možné sluch zlepšit operačně, připadá v úvahu úprava sluchu pomocí sluchadel.

Aktuálně máme v k dispozici sluchadla 5 sluchadlových firem:

Postup před přidělením sluchadla:

1) Při první návštěvě provedeme komplexní audiologické vyšetření: otologické vyšetření, práh sluchu pro vzdušné a kostní vedení, práh nepříjemného poslechu. Podle výsledků určíme stupeň vady a zároveň je pacient informován o výši příspěvku od pojišťovny na sluchadlo (1x za 5 let):

 • lehká vada - 2.700 Kč
 • střední vada - 3.900 Kč
 • těžká vada - 5.100Kč

Následně vybíráme ucho pro korekci - platí určitá pravidla, podle kterých se rozhodujeme, ale pokud nejsme přesvědčeni, vyzkoušíme již při první návštěvě poslech s jedním sluchadlem na pravém i levém uchu. 
Na závěr dostává pacient informace o formách sluchadel (závěsné, nitroušní) a o aktuálních cenách. 
Pokud se pacient rozhodne již při první návštěvě pro závěsný typ sluchadla, zhotovíme otisk příslušného zvukovodu, ze kterého nám laboratoř zhotoví tvarovku ke sluchadlu na příští návštěvu.

2) Při druhé návštěvě probíhá vlastní zkoušení sluchadel ( trvá zhruba hodinu). 
Další postup závisí na typu sluchadla - sluchadlo závěsné je možno vydat bezprostředně po vybrání na již vyzkoušenou vlastní tvarovku, nitroušní sluchadlo musí být vyrobeno v laboratoři příslušné firmy. Dodací lhůty se pohybují kolem 3 týdnů.

Po vydání sluchadla se přibližně za měsíc, kdy si nositel postupně zvyká na nový poslech, může provést jemné doladění sluchadla.

Sluchové centrum poskytuje poradenství

 • v oblasti kochleárních implantací u dětí i dospělých
 • v problematice tzv. BAHA sluchadel (sluchadla zakotvená do kosti (atresie boltců, jednostranná hluchota)
 • ve spolupráci s genetickou klinikou o příčinách vrozených vad sluchu