Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy 2

Kurz je určen pro učitele mateřských škol, učitele 1. a 2. stupně základních škol, pedagogy volného času, učitele praktického vyučování, učitele SOŠ, SOU, učitele gymnázií, učitele ZUŠ a SUŠ, učitele speciálních škol, učitele VOŠ, speciální pedagogy a učitele – metodiky prevence.

Vzdělávací cíle a náplň kurzu:

  • zlepšení hlasových a mluvních dovedností pedagogů všech stupňů škol
  • teoretická i praktická výuka správných návyků v uplatňování dechové techniky
  • prezentace správných návyků ve využívání rezonance a správné artikulace českého jazyka, eventuálně dalších cizích jazyků
  • získání znalostí o fyziologii a hygieně hlasu ve vztahu k výkonu pedagogického povolání
  • snížení pracovní neschopnosti z důvodu poruch hlasu

Součástí kurzu je i možnost odborného vyšetření a následné hlasové terapie v Hlasovém a sluchovém centru Praha.

Místo konání: dle domluvy (možno i v prostorách školy)

Počet osob: 10 - 20

Časová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena na osobu: 1 450,-

Bližší informace na emailu: sasavebrova@gmail.com