2. celostátní foniatrický seminář

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolujeme si Vás pozvat na 2. celostátní foniatrický seminář, který
pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom spol.s.r.o, Dunovského
330, 149 00 Praha 4 ve spolupráci se sekcí pro foniatrii a audiologii
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

  • Termín: Sobota 27. 4. 2019, 09:00
  • Místo: Topičův salón, Národní 9, Praha 1
  • Účastnický poplatek: vstup zdarma


Program

  • 9:30 - 10:15 Transsexualita ve foniatrii, diagnostika a terapie (Olga Bendová)
  • 10:15 - 11:00 Hlasová terapie transsexuálních osob male to female (MtF) (Klára Jačková)
  • 11:00 - 11:45 Současné možnosti diagnostiky hlasových poruch (Jitka Vydrová)
  • 11:45 - 12:30 Zobrazovací metody ve foniatrii (Petr Lukeš)
  • 12:30 - 13:15 Diagnostika a terapie benigních lézí hrtanu (Eva Lukešová)


Občerstvení je k dispozici během celého dopoledne
Počet kreditů: 5
Účast potvrďte na emailové adrese: vytery@seznam.cz

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
“Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16”
Vzdělávací akce bude hodnocena 5ti kredity
Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová, Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom s.r.o.